Viện NCKD UEH tuyển Nghiên cứu viên sau Tiến sỹ

10/3/2018 12:00:00 AM

Viện NCKD UEH tuyển Nghiên cứu viên sau Tiến sỹ

Được sự cho phép của Trường, Viện NCKD tuyển nghiên cứu viên sau tiến sỹ là những người đã tốt nghiệp tiến sỹ có đam mê nghiên cứu và công bố quốc tế. Chuyên ngành Tài chính hoặc Thương mại Quốc tế.

Quyền lợi của học bổng sau tiến sỹ:

  • Được hỗ trợ mức lương cơ bản cho vị trí Postdoc theo quy định của Đại học Kinh tế TP HCM
  • Được hưởng tiền thưởng theo kết quả nghiên cứu theo quy định của Đại học Kinh tế TP HCM
  • Được hỗ trợ cơ sở vật chất: chỗ làm việc phòng máy lạnh, thư viện và các nguồn dữ liệu, tài liệu, tạp chí quốc tế phong phú.
  • Được tạo điều kiện tham gia giảng dạy để đảm bảo mức thu nhập.
  • Được làm việc với những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm xuất bản hàng đầu của Đại học Kinh tế TP HCM.
  • Có cơ hội được giới thiệu làm việc với những nhà nghiên cứu ở các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Nghĩa vụ của người nhận học bổng:

  • Làm việc theo đúng thỏa thuận hoặc hợp đồng sẽ được ký với Viện NCKD, Đại học Kinh tế TP HCM.

Hồ sơ xin học bổng Sau tiến sỹ bao gồm:

  • Lý lịch khoa học
  • Bằng tốt nghiệp Tiến sỹ
  • Bản báo cáo tóm lược các hướng nghiên cứu chính

Vui lòng gửi hồ sơ qua email vinhvx@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 0938 898 888