Liên hệ

4/4/2018 12:00:00 AM

Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 028 38257364

Email: ibr@ueh.edu.vn