Cơ cấu tổ chức

4/4/2018 12:00:00 AM

 

Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học Viện NCKD bao gồm các thành viên là các nhà khoa học đang công tác và cộng tác tại Viện:

GS. TS Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng khoa học

PGS. TS Võ Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học

GS. TS. Jonathan Batten - Thành viên

GS. TS. Brian Lucey - Thành viên

GS. TS. Euston Quah - Thành viên

TS. Samuel Vigne - Thành viên

PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Thành viên

GS. TS. Sử Đình Thành - Thành viên

TS. Nguyễn Phúc Cảnh - Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Thành viên

TS. Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

Ths. Nguyễn Trung Thông - Thư ký Hội đồng khoa học

Ban lãnh đạo Viện NCKD

Viện trưởng: PGS. TS Võ Xuân Vinh

Phó Viện trưởng:

Thư ký:

Kế toán trưởng: ThS. La Ngọc Giàu

Các nghiên cứu viên

TS. Trần Thị Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Miên

NCS. Ths. Đặng Bửu Kiếm

NCS. Ths. Võ Văn Phong

NCS. Ths. Trương Quang Bình

NCS. Ths. Chu Thị Kim Hương

NCS. Ths. Trần Thị Thu Hằng

NCS. Ths. La Ngọc Giàu

Ths. Mai Xuân Đức

ThS. Phan Đặng Bảo Anh

Nguyễn Thị Hồng Xuân

 

 

 

Tin mới


 • post-img

  Mời tham gia các đề tài nghiên cứu

 • post-img

  Các nghiên cứu gần đây của Viện NCKD

 • post-img

  Liên hệ

 • post-img

  Các đề tài nghiên cứu

 • post-img

  Cơ cấu tổ chức

 • post-img

  Tầm nhìn - Sứ mạng

 • post-img

  Giới thiệu chung