Các đối tác của Viện Nghiên cứu Kinh Doanh

5/21/2018 12:00:00 AM

Các hiệp hội quốc tế

Viện NCKD là thành viên của các hiệp hội học thuật quốc tế, cụ thể:

Hiệp hội tài chính châu Á.

Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á.

Các giáo sư hàng đầu ở các trường đại học trên thế giới

Đội ngũ cộng tác viên tại Viện NCKD là Giáo sư hàng đầu với nhiều công bố quốc tế, có kinh nghiệm công bố quốc tế. Nhiều người là tổng biên tập các tạp chí khoa học quốc tế.

Các cộng tác viên tham gia nghiên cứu tại Viện

Viện NCKD xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh và các học viên tham gia cộng tác nghiên cứu tại Viện.

Chức năng chính của Viện NCKD là tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu hàn lâm với kết quả cuối cùng là các công bố quốc tế. Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu tại Viện NCKD là những người có uy tín khoa học, có nhiệt huyết, có đam mê và quan trọng họ là những người sẵn sàng chia sẻ phối hợp và hợp tác trong nghiên cứu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email ibr@ueh.edu.vn để trao đổi thảo luận về một phương thức hợp tác phù hợp.

Chúng tôi sẵn lòng đồng hành cùng các nhà khoa học trên các phương thức sau.

1. Tham gia các dự án mà chúng tôi đang thực hiện.

2. Phối hợp để cùng xin tài trợ và triển khai nghiên cứu các đề tài, các chủ đề mà các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh đang ấp ủ.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh có đội ngũ cộng tác viên là các tổng biên tập các tạp chí khoa học hàng đầu và các giáo sư từ các trường đại học hàng đầu.

Muốn đi nhanh đi một mình. Muốn đi lâu, đi với bạn.