Tổng quan

5/26/2017 12:00:00 AM

Viện Nghiên cứu kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TPHCM được thành lập với vai trò trở thành một trung tâm nghiên cứu, kiểm định và hỗ trợ nghiên cứu trong và ngoài nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị khoa học mang lại cho khách hàng từ đội ngũ CTV là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín trong lĩnh vực khoa học

Dịch vụ và quy trình chuyên nghiệp, mang lại giá trị gia tăng cao cho khách hàng

Áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến thông qua trang web và ứng dụng, bên cạnh đó sử dụng phương pháp nền kinh tế chia sẻ để chia sẻ về nguồn dữ liệu thứ cấp từ các khách hàng từ đó tạo nên một thư viện dữ liệu đồ sộ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giúp giảm thiểu chi phí về mặt dữ liệu cho các đề tài nghiên cứu cũng như đảm bảo tính xác thực thông qua việc kiểm định các dữ liệu này theo nguyên tắc truy suất nguồn dữ liệu.

  


Tin mới


  • post-img

    Cơ cấu tổ chức

  • post-img

    Tổng quan