Giới thiệu Chuỗi Seminars Kinh tế - Kinh doanh (IBRS)

07/06/2021

Giới thiệu Seminars Kinh tế - Kinh doanh  (IBRS)

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật với chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam, và gắn kết giữa nghiên cứu với thực tiễn, với việc thiết lập chính sách, với quản trị doanh nghiêp, quản trị kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh doanh thường xuyên chủ trì tổ chức chuỗi IBR Seminars (viết tắt là IBRS)

Các hội thảo và các buổi workshop diễn ra thường kì, nhằm cung cấp thông tin, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, góp ý chính sách, góp ý mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, và mở rộng kiến thức về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh… và là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thảo luận cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, các nhà thiết lập chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp…

Các buổi Seminars Viện Nghiên cứu kinh doanh đã tổ chức trong thời gian qua

- Seminars "Inside the Black Box of PE Value Creation" - Ngày 25/02/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Seminars online “Thực trạng kinh tế số ở Việt Nam và định hướng phát triển” - Ngày 05/06/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Viện nghiên cứu kinh doanh đồng tổ chức Hội thảo khoa học Cấp thành phố - ESR 2021 - Ngày 19/06/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Seminars "COVID 19 anti-contagion policies and economic support measures in the USA" - Ngày 04/03/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Seminars "China's Energy Transition" - Ngày 14/10/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

Tham khảo thêm thông tin các buổi hội thảo và workshop khác tại Tin tức-Sự kiện của Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Website: ibr.ueh.edu.vn

Hotline: 028 38257364