Viện NCKD hỗ trợ các học viên cao học hướng nghiên cứu công bố

12/19/2018 12:00:00 AM

Viện NCKD hỗ trợ các bạn học viên cao học công bố kết quả nghiên cứu của mình.

UEH đã có chính sách khuyến khích các học viên cao học theo định hướng nghiên cứu công bố kết quả nghiên cứu của mình. Viện NCKD có thể hỗ trợ các học viên cao học thực hiện công bố kết quả nghiên cứu của mình.

1. Viện NCKD sẽ cử một nhà khoa học đang làm việc tại Viện tham gia hướng dẫn thực hiện luận văn. Các nhà khoa học đều là thành viên hội đồng biên tập các tạp chí kinh tế hàng đầu và những người có kinh nghiệm công bố và hướng dẫn các nghiên cứu sinh.

2. Bạn rút ngắn được rất nhiều thời gian mò mẫm tìm kiếm đề tài và được hỗ trợ rút ngắn thời gian nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm và uy tín khoa học của các thầy cô đang làm việc tại Viện.

3. Bạn được tạo điều kiện tham dự các hội thảo khoa học quốc tế có uy tín.

4. Bạn được hưởng thù lao theo chính sách của nhà trường.