Giới thiệu chung về các Hội thảo Quốc tế ở Viện Nghiên cứu Kinh doanh

18/09/2020

 

Với mục tiêu hỗ trợ quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh có nhiều công bố quốc tế, hàng năm Viện Nghiên cứu Kinh doanh nỗ lực thực hiện tổ chức các Hội thảo Khoa học quốc tế. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, v.v. Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín trong và ngoài nước.

Hội thảo được bảo trợ bởi nhiều tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Journal of Economics Development (JED) - Tạp chí thuộc danh mục Scopus được xuất bản bởi Economic Research Institute - Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), Journal of Behavioral and Experimental Finance - Tạp chí Scopus Q2 của NXB Elsevier, Asian Journal of Law and Economics - Tạp chí ISI do NXB De Gruyter phát hành, Journal for Global Business Advancement (JGBA) - Tạp chí Scopus của NXB Inderscience, Tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA) - Tạp chí Scopus của NXB Inderscience, Tạp chí Emerging Markets Finance and Trade (EMFT) của NXB Taylor and Francis và chuỗi Book Series: Vietnam and the Global Economy được xuất bản bởi World Scientific Publisher - Singapore.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính nhờ Quý Thầy/Cô/Anh/Chị chia sẻ thông tin hội thảo rộng rãi để các Giảng viên, Nhà nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học của trường,... quan tâm có thể tham gia viết bài và tham dự Hội thảo. Đây là nhân tố quan trọng để góp phần làm nên sự thành công của Hội thảo.