Đăng ký tư vấn - hướng dẫn viết đề cương chương trình Thạc sĩ Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh

11/01/2021

Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chương trình Thạc sĩ - Tiến sĩ của Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh cũng như được hướng dẫn và định hướng để có một đề cương dự tuyển hoàn hảo, Viện nghiên cứu kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh online và hướng dẫn đề cương trực tiếp.

Ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại các đường link bên dưới:

1. Đăng ký tư vấn chương trình Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil)

2. Đăng ký hướng dẫn đề cương 

----------

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LINCOLN, VƯƠNG QUỐC ANH

   Hotline: (028) 3825 7364 

   Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn

   Thư ký chương trình: Ths. Trần Thị Hồng Hậu

   Email: hautth@ueh.edu.vn 

   Điện thoại: 039.208.9988