Tại sao nên lựa chọn học chương trình Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) của Đại học Lincoln liên kết với Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

23/12/2020

Thời gian học học linh hoạt

Học viên chỉ thực hiện luận văn nghiên cứu trong suốt chương trình học 27 tháng.

Phần lớn thời gian là nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của Giảng viên UEH và Lincoln.

Uy tín học thuật

Đại học Lincoln Top 20 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh viên - học viên (theo National Student Survey 2020), Trường đạt chuẩn 5 sao (Theo QS World University Rankings 2021). Top 150 trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới (Times Higher Education's (THE) Young University Rankings 2020).

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thuộc là Trường Đại học khối ngành Kinh tế đầu tiên và duy nhất Việt Nam vào bảng xếp hạng Đại học tốt nhất Châu Á 2021 (Theo QS Word University Ranking – 2021 Asia Report), Top 25 Đại học tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng U-Multirank năm 2020), Top 100 Trường đào tạo Thạc sỹ tốt nhất thế giới (Eduniversal năm 2018).

Giá trị bằng cấp

Bằng Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) giá trị quốc tế do Đại học Lincoln cấp và được Bộ Giáo Dục Đào tạo Việt Nam công nhận.

Các quyền lợi về nghiên cứu

Được bảo trợ công bố nghiên cứu trên các ấn phẩm do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì biên soạn và được hưởng tài trợ công bố quốc tế như giảng viên và nghiên cứu sinh UEH. 

Quyền lợi khi học lên chương trình Tiến sĩ

Được chuyển tiếp và rút ngắn thời gian học lên chương trình Tiến sĩ của Đại học Lincoln trong khoảng 12 - 24 tháng.