Quyển sách đầu tiên nằm trong chuỗi sách “Vietnam and the Global economy” của nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) đã được xuất bản

12/01/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh trân trọng thông báo quyển sách đầu tiên với tiêu đề “Recent Development in Vietnam Business and Finance” nằm trong chuỗi sách “Vietnam and the Global economy” do nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) xuất bản, với hội đồng biên tập là GS. TS. Nguyễn Đông Phong , GS. TS. Võ Xuân Vinh, PGS. TS. Hồ Viết Tiến và  PGS.TS. Trần Mai Đông đã được xuất bản.

Lần đầu tiên, một quyển sách được biên tập bởi hội đồng biên tập là các Giáo sư UEH, các tác giả  phần lớn là các Thầy Cô UEH, được xuất bản bởi một Nhà xuất bản quốc tế uy tín - World Scientific Singapore (WSS). Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa nâng cao uy tín học thuật cho UEH.

Thông tin chi tiết về quyển sách, vui lòng xem tại: https://doi.org/10.1142/12014.

 


Quyển sách tập hợp những bài viết xuất sắc từ hội thảo quốc tế International Conference on Business and Finance (ICBF 2019) chủ trì tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh doanh, sau đó được chọn lọc, hiệu chỉnh và thẩm định bởi đội ngũ biên tập chuyên môn bao gồm các nhà khoa học trong và ngoài nước, bao gồm các nghiên cứu về môi trường kinh doanh và các vấn đề tài chính đương đại của Việt Nam thông qua 7 chủ đề chính: Corporate Finance and International Finance, Financial Markets, Accounting, Business Administration and Management, Marketing, Economic Development và Business and Law. Mỗi chủ đề bao gồm nhiều chương sách (book chapters) là các nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề liên quan.

Các tác giả có thể sử dụng chương sách làm minh chứng "01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản" là điều kiện cần để được xét đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư theo QĐ37/2018/QĐ-TTg (quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư).

 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH.