Bài thảo luận chính sách "Nghịch lý về sự phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam" của IBR được đăng trên East Asia Forum

08/06/2020

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bản thân sự phát triển của khu vực khối doanh nghiệp tư nhân cũng vẫn còn những vấn đề cần thảo luận.

Đầu tiên, thị trường bị chi phối bởi một số lượng nhỏ các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn; trong khi phần còn lại chỉ gồm những doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa. Các chuyên gia lo ngại rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao của các tập đoàn tư nhân lớn có thể dẫn đến hiện tượng “quá lớn để đổ vỡ” như đã từng xảy ra với tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài ra, năng suất lao động của khối doanh nghiệp tư nhân cũng đang thấp hơn so với các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế. Về phía doanh nghiệp tư nhân nước ngoài, hiện tại thì sự kết nối của khối này đối với các doanh nghiệp trong nước là rất thấp. Nói cách khác, sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị hiện không đáng kể. Nếu mức lương tiếp tục tăng cao hơn so với năng suất lao động như trong thời gian vừa qua, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ chuyển dịch sang các nước khác để lại chi phí là hàng triệu lao động cần giải quyết việc làm.

Xem thêm bài viết gốc tại đây!

--------------------------

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR)- UEH trong thời gian vừa qua bên cạnh công tác nghiên cứu nhằm mục tiêu công bố quốc tế cũng đã tham gia tích cực vào công việc xây dựng và phản biện chính sách tại Việt Nam. Bài báo trên là một trong những sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tới đây viện sẽ tổ chức, thực hiện. 

Tin, bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh.