Các nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh với các công bố trên tạp chí ISI/Scopus

25/03/2020

Ths.NCS Võ Văn Phong và Ths. NCS Nguyễn Thanh Phúc hiện là hai nghiên cứu sinh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và cũng là hai nhà nghiên cứu trẻ tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR), với chủ đề nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực định giá tài sản và danh mục đầu tư.

Sau khoảng thời gian nỗ lực nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của GS.TS. Võ Xuân Vinh và sự hỗ trợ của các anh chị em khác trong các nhóm nghiên cứu mạnh, công trình nghiên cứu: “Abnormal returns and idiosyncratic volatility puzzle: An empirical investigation in Vietnam stock market” đã được công bố trên tạp chí Scopus - Cogent Economics and Finance (Volume 8, 2020 - Issue 1). Nhà xuất bản Taylor & Francis. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp của các bạn trẻ. 

 

Bài nghiên cứu đóng góp kết quả mới cho mối quan hệ giữa rủi ro đặc thù và lợi nhuận bất thường. Bằng cách khảo sát sâu các danh mục con được chia tách theo giá trị lợi nhuận bất thường, tác giả tìm thấy mối tương quan âm giữa rủi ro đặc thù và lợi nhuận bất thường trong danh mục con có lợi nhuận bất thường dương. Kết quả này khác biệt so với lý thuyết kỳ vọng (prospect theory). Hơn nữa, kết quả này có ý nghĩa trong cả 3 mô hình truyền thống như CAPM, Fama French 3 nhân tố và Carhart 4 nhân tố dùng để ước tính phần dư (rủi ro đặc thù).

Công trình khoa học một lần nữa đánh dấu thành công trong việc phát triển nhóm nghiên cứu mạnh tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Các thầy cô và các nhà nghiên cứu trẻ có tiềm năng và khả năng có thể phát triển chuyên môn thông qua các nhóm nghiên cứu mạnh để tận dụng sự hỗ trợ khoa học lẫn nhau tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Từ đó, các nghiên cứu viên có thể triển khai và công bố các nghiên cứu ở các tạp chí ISI/Scopus để đóng góp tri thức vào kho tàng học thuật của nhân loại.

Với sự hướng dẫn khoa học tận tâm và uy tín khoa học của mình, rất nhiều các Nghiên cứu sinh của thầy GS.TS. Võ Xuân Vinh đã có các công bố ở các tạp chí có ISI/Scopus có uy tín, đặc biệt có nhiều công bố ở các tạp chí có thứ hạng cao như Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Trung Thông, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Khánh Duy.

Các công bố của các Nghiên cứu sinh ở các tạp chí một lần nữa khẳng định năng lực và khả năng công bố của các nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Kinh doanh rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Nghiên cứu sinh trên con đường nghiên cứu khoa học và hướng tới mục tiêu công bố ở các tạp chí khoa học có uy tín.

Tin và bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.