Giảng viên UEH đạt giải thưởng Best Paper Award tại hội thảo Tài chính Châu Á 2019 (Asian FA 2019)

12/12/2019

Năm 2019, tiếp nối những thành công của các lần đăng cai trước như hội thảo Tài chính quốc tế Infiniti 2016; hội thảo của Hiệp hội Kinh tế Luật Châu Á 2017, Năm 2019, UEH tiếp tục đăng cai tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 31 của Hiệp hội tài chính châu Á, từ ngày 07 - 09/07/2019. Đây là hội thảo đầu tiên của Hiệp hội tài chính quốc tế châu Á tổ chức tại Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 530 bài báo và thông qua quy trình phản biện khách quan đã lựa chọn ra được 180 bài báo xuất sắc đến từ các học giả và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Thông tin chi tiết của hội thảo tại đây: https://bit.ly/35CiE7M

Hội đồng khoa học của hội thảo bao gồm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính đã lựa chọn 8 công trình đạt giải thưởng công trình tốt nhất (Best Paper Award). Trong đó, UEH vinh dự có 01 công trình được giải thưởng, tác giả là cô Nguyễn Thị Ngọc Miên, Giảng viên khoa Toán Thống kê UEH, với công trình có tiêu đề “The link between global oil price and stock price of domestic enerfy firms – Evidence from Vietnam”. Cô Nguyễn Thị Ngọc Miên đồng thời là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Giải thưởng là sự ghi nhận quan trọng đối với chất lượng nghiên cứu của các thầy cô UEH.

Với phương châm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện những nghiên cứu có giá trị nhằm mục tiêu công bố ở các tạp chí có uy tín, Viện Nghiên cứu Kinh doanh vinh dự được đồng hành cộng tác và làm việc với các thầy cô để có những công trình công bố có chất lượng ở các tạp chí ISI/Scopus. Việc các thầy cô tham gia nghiên cứu, tham gia cộng tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Kinh doanh đạt những giải thưởng như vậy là sự động viên to lớn đối với các thầy cô đang công tác tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh và hy vọng được lan tỏa trong thời gian tới.

Việc một giảng viên UEH có giải thưởng công trình tốt nhất cũng là một động lực lớn cho Viện Nghiên cứu Kinh doanh và các thầy cô ban tổ chức không quản ngại khó khăn vất vả, tiếp tục cống hiến để tổ chức những hội thảo quốc tế trong tương lai. Với mục tiêu đồng hành cùng các thầy cô, các nhà khoa học, năm 2020, Viện Nghiên cứu Kinh doanh tiếp tục được giao chủ trì tổ chức Hội thảo International Conference on Business and Finance 2020, ngày 18-19/06/2020.  Hy vọng đây là diễn đàn cho các thầy cô trao đổi, chia sẻ và phát triển nghiên cứu tiến tới công bố quốc tế có giá trị.

Hội thảo ICBF vinh dự được nhiều nhà khoa học là các Tổng biên tập, Thành viên Tổng biên tập các tạp chí ISI/Scopus đồng hành và bảo trợ.

Vui lòng tham khảo thông tin và nộp bài tại trang web của hội thảo:  

1) Thông tin hội thảo: https://icbf2020.sciencesconf.org/

2) Thư mời viết bài và đăng ký tham gia: https://bit.ly/36MRStu

Tin, bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh.