Viện NCKD được UEH đánh giá cao và khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

11/05/2020

Kể từ khi thành lập từ năm 2017 đến nay, Viện NCKD đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như:

  1. Tổ chức và đồng tổ chức các hội thảo quốc tế có uy tín như ASIAN FA, UEH-NTU Qs Ranking, ICBF 2019 và các workshop quốc tế như Innovation Workshop.

  2. Chủ trì tổ chức hội thảo thường niên International Conference on Business and Finance (ICBF), là hội thảo quốc tế trọng điểm của UEH.

  3. Mở rộng mạng lưới cộng tác với các giáo sư và học giả danh tiếng từ các trường đại học lớn ở nước ngoài trong nghiên cứu và công bố quốc tế.

  4. Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Nafosted,  cấp bộ và cấp trường.

  5. Tổ chức thực hiện nghiên cứu hàn lâm và công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.

  6. Đầu mối thực hiện ký kết MoU và MoA trong đào tạo và nghiên cứu với các trường đại học danh tiếng. Trực tiếp là đầu mối tổ chức chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh ở cả hai cấp trình độ Cử nhân và Tiến sỹ.

  7. Chủ trì biên soạn chuỗi sách quốc tế công bố bởi nhà xuất bản uy tín World Scientific Singapore.

  8. Chủ trì biên soạn nhiều Số đặc biệt (Special Issues) các tạp chí ISI/Scopus, hỗ trợ các thầy cô, đồng nghiệp công bố quốc tế.

  9. Làm việc, đón tiếp và ký kết hợp tác với nhiều trường Đại học uy tín trên thế giới.

Trong thời gian vừa qua, các nghiên cứu viên, nhân viên, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện đã luôn luôn nỗ lực, cháy hết mình trong các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu. Các nghiên cứu viên của viện không những luôn phấn đấu là nhà nghiên cứu giỏi còn luôn nhiệt tình hỗ trợ các thầy cô, các nhà khoa học khác trong các hoạt động công bố quốc tế. Ngoài ra, Viện NCKD còn tham gia đóng góp cho UEH ở các hoạt động hợp tác quốc tế, dần định hình uy tín và vai trò ngày càng cao của UEH trong mắt bạn bè và học giả quốc tế.

Hiệu trưởng UEH và Ban giám hiệu luôn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Viện NCKD đối với UEH trong những năm qua. Đặc biệt, trong dịp tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế giai đoạn 2017-2019, Hiệu trưởng đã ban hành quyết định khen thưởng Viện NCKD và các nghiên cứu viên tại Viện bởi các thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 2017-2019, gồm có:

1. Về tổ chức: IBR là đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế danh tiếng giai đoạn 2017-2019.

2. Về cá nhân: GS. TS. Võ Xuân Vinh là 1 trong những giảng viên có số giờ nghiên cứu khoa học cao trong giai đoạn 2017-2019 và đồng thời cũng là 1 trong những cá nhân có hoạt động hợp tác quốc tế tiêu biểu được UEH và các tổ chức quốc tế ghi nhận giai đoạn 2017-2019.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự công nhận của nhà trường đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó của Viện NCKD, từ đó tạo đà để Viện NCKD tiếp tục cống hiến cho UEH trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tất cả những đóng góp này sẽ hòa chung tinh thần thi đua của nội bộ UEH trong việc nâng cao uy tín và tầm vóc của UEH trên trường quốc tế.