Thông báo tuyển sinh chương trình tiến sỹ (PhD) Đại học Lincoln - Vương Quốc Anh

6/1/2020 12:00:00 AM

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LINCOLN 

MPhil/PhD

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời gian đào tạo: tối thiểu 42 tháng và tối đa 72 tháng; 
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Do Đại học Lincoln cấp bằng với sự công nhận của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Được chia làm 2 giai đoạn
 
 
Nghiên cứu sinh hướng dẫn bởi 2 người hướng dẫn (1 hướng dần từ UEH, 1 từ Lincoln)
 
Nghiên cứu sinh tham gia các khóa học và seminar khoa học tại Trường Đại học Kinh tế  TP.HCM  hoặc Trường Đại học Lincoln theo phương thức đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (blended-learning).
 
Nghiên cứu sinh cần dành ít nhất 10 tuần học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lincoln. Mười tuần này được phân bổ trong ít nhất hai lần NCS đến Trường Đại học Lincoln trong toàn bộ thời gian của khóa học. Việc bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ diễn ra tại Trường Đại học Lincoln. Tuy nhiên, thông thường các giảng viên Đại học Lincoln sẽ sang tham dự Hội thảo thường niên International Conference on Business and Finance thì thời gian gặp gỡ này được tính vào 10 tuần học tập đó.
 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (MPhil/ PhD)
MPhil/PhD Accounting
MPhil/PhD Economics 
MPhil/PhD Finance
MPhil/PhD Human Resource Management 
MPhil/PhD Logistics Management 
MPhil/PhD Management
MPhil/PhD Culture and Heritage Management
MPhil/PhD Marketing 
MPhil/PhD Tourism 
 
 

Quay lại danh sách tin