Thông tin liên hệ

17/09/2020

Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng hợp tác với tất cả mọi người trong nghiên cứu khoa học.

Vui lòng liên hệ với Viện NCKD thông qua email ibr@ueh.edu.vn để trao đổi thảo luận về một phương thức hợp tác nghiên cứu phù hợp.

Chúng tôi sẵn lòng đồng hành cùng các nhà khoa học trên các phương thức sau.

1. Là thành viên tham gia các dự án mà chúng tôi đang thực hiện.

2. Phối hợp để cùng tìm kiếm tài trợ và triển khai nghiên cứu các đề tài, các chủ đề mà các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh đang ấp ủ.