Chương trình Tiến sĩ Khoa học xã hội - Đại học Leicester, Vương quốc Anh

10/10/2021

Ban điều hành chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Leicester, Vương quốc Anh xin giới thiệu chương trình Tiến sĩ Khoa học xã hội (Doctor of Social Science), do đại học Leicester cấp bằng với các thông tin như sau:

1. Thông tin về Ban điều hành, ban chỉ đạo chương trình <Link>

2. Thông báo tuyển sinh chương trình <Link>

4. Thông tin về Chương trình học <Link>

5. Một số câu hỏi thường gặp <Link>

6. Quy trình nộp hồ sơ <Link>