Thông tin liên hệ

22/04/2024

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH - INSTITUTE OF BUSINESS RESEARCH

Website: https://ibr.ueh.edu.vn/

Email: vnckd@ueh.edu.vn

Fanpage: Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Điện thoại: 028 3825 7364

=============================================================================

Đăng ký tư vấn hoặc đóng góp về Viện: điền form bên dưới đây (hoặc tại đây)