Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Kinh doanh

04/04/2018

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm: Hội đồng khoa học, Ban điều hành, Khối nghiên cứu, Khối Hành chính - Đào tạo;

Hội đồng khoa học: Hội đồng khoa học Viện NCKD bao gồm các thành viên là các nhà khoa học đang công tác và cộng tác nghiên cứu với Viện NCKD. Chi tiết

Ban điều hành Viện: GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng.

Khối nghiên cứu: Các nghiên cứu viên cao cấp (cơ hữu và research fellow); Các nghiên cứu viên (cơ hữu và fellow); Các nghiên cứu viên tập sự và các trợ lý nghiên cứu (cơ hữu). Chi tiết