Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Kinh doanh

04/04/2018

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm: Hội đồng khoa học, Ban điều hành, Khối nghiên cứu, Khối Hành chính - Đào tạo;

Hội đồng khoa học: Hội đồng khoa học Viện NCKD bao gồm các thành viên là các nhà khoa học đang công tác và cộng tác nghiên cứu với Viện NCKD. Chi tiết

Ban điều hành Viện: GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng.

Khối nghiên cứu: Các nghiên cứu viên cao cấp (cơ hữu và research fellow); Các nghiên cứu viên (cơ hữu và fellow); Các nghiên cứu viên tập sự và các trợ lý nghiên cứu (cơ hữu). Chi tiết

Khối Hành chính – Đào tạo: Hiện nay, Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức nhiều khóa đào tạo như các chương trình liên kết đào tạo Cử nhân, Tiến sĩ, chương trình mini MBA, các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho quản lý cấp cao và cấp trung, chương trình đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu. Chi tiết.