Khối nghiên cứu - Viện nghiên cứu kinh doanh

18/02/2021

1. Các nhóm nghiên cứu

Từ khi thành lập, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã từng bước nỗ lực thành lập nhiều nhóm nghiên cứu mạnh nhằm mục tiêu triển khai các nghiên cứu phục vụ mục tiêu công bố quốc tế.

Cấu trúc của các nhóm nghiên cứu bao gồm: Các trưởng nhóm nghiên cứu; Các nghiên cứu viên và nghiên cứu viên cộng tác (research fellows); Các trợ lý nghiên cứu; Các Nghiên cứu sinh. >>>.Đọc thêm

 

2. Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ

Nghiên cứu viên sau tiến sỹ ở  Viện Nghiên cứu Kinh doanh  là những người đã tốt nghiệp tiến sỹ có đam mê nghiên cứu và công bố quốc tế>>>.Đọc thêm

 

3. Nghiên cứu sinh

Hiện nay đang có nhiều Nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu tại Viện. Nhiều Nghiên cứu sinh có công bố quốc tế ở các tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Các Nghiên cứu sinh được sử dụng nghiên cứu của mình từ các dự án của Viện để làm luận án tiến sỹ. >>>.Đọc thêm

 

4. Nghiên cứu viên

Để tận dụng cơ hội phát triển chuyên môn học thuật và thực hiện thành công những bài báo nghiên cứu xuất bản trên các tạp chí uy tín ISI-Scopus, Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn tìm kiếm các thầy cô, học giả, các anh chị nghiên cứu viên có đam mê, kinh nghiệm và sự cam kết nghiên cứu lâu dài tham gia ứng tuyển để trở thành nhà nghiên cứu hoặc nghiên cứu cơ hữu tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.>>>.Đọc thêm

 

5. Các trợ lý nghiên cứu, chuyên viên hỗ trợ nghiên cứu tại Viện

Viện có đội ngũ các trợ lý nghiên cứu và chuyên gia hỗ trợ tốt nhằm thực hiện các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các đề tài ứng dụng.