Các Hội thảo Quốc tế do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì tổ chức

18/09/2020

Với mục tiêu tạo diễn đàn để quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh thảo luận và chia sẻ các nghiên cứu hướng tới công bố quốc tế, hàng năm Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức các Hội thảo Khoa học quốc tế.

Hội thảo thường niên International Conference on Business and Finance (ICBF) do viện chủ trì tổ chức là hội thảo quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ ý tưởng và nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, v.v. Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, các sách chuyên khảo quốc tế có uy tín trong và ngoài nước đồng hành cùng hội thảo.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Kinh doanh cũng tổ chức thành công các Hội thảo quốc tế uy tín khác thu hút lượng lớn sự quan tâm và tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Nổi bật trong số đó là các hội thảo: Annual Asian Law and Economics Association Conference (2017), Hội thảo UEH-NTU, Hội thảo ASEAN Finance Association Annual Metting,...(chi tiết tại đây) cùng các buổi hội thảo, workshop trong nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh... (chi tiết tại đây).

Viện Nghiên cứu Kinh doanh cũng là đơn vị tổ chức Chuỗi Seminar Kinh tế và Kinh doanh nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ các nghiên cứu đóng góp cho việc thiết lập và thực thi chính sách. 

Đầu năm 2020, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã được Trường Đại học Kinh tế TPHCM khen tặng là đơn vị tổ chức Hội thảo quốc tế nổi tiếng giaio đoạn 2017-2019 và có nhiều công trình nghiên cứu được công bố ở các Tạp chí quốc tế uy tín thuộc ISI, Scopus.