Giới thiệu Chuỗi Seminars Kinh tế - Kinh doanh (IBRS)

07/06/2021

Giới thiệu Seminars Kinh tế - Kinh doanh  (IBRS)

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu và học giả Việt Nam, đồng thời gắn liền nghiên cứu với thực tiễn và việc thiết lập chính sách, quản trị doanh nghiêp, quản trị kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh doanh thường xuyên chủ trì tổ chức chuỗi IBR Seminars (viết tắt là IBRS).

Các hội thảo và các buổi workshop diễn ra thường kì, nhằm cung cấp thông tin, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, góp ý cho chính sách và mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, mở rộng kiến thức về vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh… và là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận chuyên môn cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, các nhà thiết lập chính sách, nhà quản trị doanh nghiệp…

Các buổi Seminars Viện Nghiên cứu kinh doanh đã tổ chức trong thời gian qua

enlightenedNăm 2022:

- Viện nghiên cứu kinh doanh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố ACFB 2022 - Ngày 8/01/2022: Thông tin chi tiết tại đây.

enlightenedNăm 2021:

- Hội thảo "Phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện sau dịch Covid-19" - Ngày 31/12/2021: Thông tin chi tiết xem tại đây.

- Seminars "Giải pháp hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất kinh doanh do đại dịch - Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam" - Ngày 17/12/2021: Thông tin chi tiết xem tại đây.

- Webinar series "Deploying Machine Learning Techniques for Legal Analysis" - Ngày 18/10/2021: Thông tin chi tiết xem tại đây.

Seminars "China's Energy Transition" - Ngày 14/10/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Hội thảo "Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam" - Ngày 29/6/2021: Thông tin chi tiết xem tại đây.

- Viện nghiên cứu kinh doanh đồng tổ chức Hội thảo khoa học Cấp thành phố - ESR 2021 - Ngày 19/06/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Seminars online “Thực trạng kinh tế số ở Việt Nam và định hướng phát triển” - Ngày 05/06/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Hội thảo "Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0" - Ngày 9/3/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

- Seminars "COVID 19 anti-contagion policies and economic support measures in the USA" - Ngày 04/03/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

Seminars "Inside the Black Box of PE Value Creation" - Ngày 25/02/2021: Thông tin chi tiết tại đây.

enlightenedNăm 2020:

- Hội thảo "Vai trò của FDI với phát triển kinh tế Việt Nam" - Ngày 01/10/2020: Thông tin chi tiết xem tại đây.

- Hội thảo "Vai trò của SMEs đối với phát triển kinh tế Việt Nam" - Ngày 01/8/2020: Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tham khảo thêm thông tin các buổi hội thảo và workshop khác tại mục Tin tức-Sự kiện của Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.

------------------

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Website: ibr.ueh.edu.vn

Hotline: 028 3825 7364