Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức Hội thảo "Vai trò của FDI với phát triển kinh tế Việt Nam"

03/10/2020

Vào ngày 01 tháng 10 vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “Vai trò của FDI với phát triển kinh tế Việt Nam” với sự quan tâm tham dự của 28 Thầy/cô, các học viên và doanh nghiệp.

Mở đầu hội thảo, GS.TS Võ Xuân VinhGS.TS Nguyễn Đông Phong thay mặt Trường Đại học Kinh tế nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học từ trường và các doanh nghiệp đã đến tham dự hội thảo khoa học "Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - Bài học cho Việt Nam".

Ba diễn giả dưới đây đã trình trình bày từng nội dung hội thảo theo 3 chủ đề:

1. Diễn giả: ThS. Nguyễn Phan Trúc Phương sẽ trình bày về Chủ đề 1: "Tổng quan về đầu tư nước ngoài (FDI)".

2. Diễn giả: ThS. Mai Xuân Đức trình bày về Chủ đề 2: "Vai trò của FDI đối với nền kinh tế".

3. Diễn giả: GS.TS Võ Xuân Vinh trình bày về Chủ đề 3: "Định hướng chính sách thu hút FDI - Bài học cho Việt Nam".

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận, tập trung thảo luận về vai trò của khu vực FDI với kinh tế Việt Nam; thực trạng thu hút, và giải pháp nâng cao hiệu quả vốn FDI. Người tham dự đã đặt các câu hỏi liên quan và được giải đáp thắc mắc về các vấn đề FDI. Qua đó, người tham dự tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn trong đó tập trung vào việc thu hút vốn đầu tư FDI lành mạnh, làm trong sạch môi trường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, tăng kim ngạch xuất khẩu, bảo vệ môi trường để góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Qua Hội thảo, Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều Hội thảo về các vấn đề kinh tế, triển khai kết hợp đào tạo góp phần phát triển lĩnh vực khoa học các sản phẩm Việt Nam tiến tới ngang tầm thế giới.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh