Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức Hội thảo "Vai trò của SMEs đối với phát triển kinh tế Việt Nam"

03/08/2020

Vào ngày 01 tháng 8 vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “Vai trò của SMEs với phát triển kinh tế Việt Nam” với sự quan tâm tham dự của 27 Thầy/cô, các học viên và doanh nghiệp.

Mở đầu hội thảo, GS.TS Võ Xuân VinhGS.TS Nguyễn Đông Phong thay mặt Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học từ trường và các doanh nghiệp đã đến tham dự hội thảo khoa học "Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế: Bài học cho Việt Nam".

Ba diễn giả dưới đây trình bày từng nội dung hội thảo theo 3 chủ đề:

1. Diễn giả: ThS. Mai Xuân Đức trình bày về Chủ đề 1: "Đặc trưng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa".

2. Diễn giả: ThS. Nguyễn Phan Trúc Phương trình bày về Chủ đề 2: "Vai trò của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế".

3. Diễn giả: GS.TS Võ Xuân Vinh trình bày về Chủ đề 3: "Định hướng phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bài học cho Việt Nam".

Nội dung buổi Hội thảo tập trung vào kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình bình thường mới. Và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa càng khó khăn hơn. Trong quá trình phản ứng đổi mới đó cần có những chất xúc tác tham gia sẽ tạp hiệu quả cao và quá trình phản ứng nhanh hơn. Xây dựng kế hoạch phát triển của doanh nghiệp không có dự báo phát triển công nghệ sẽ có nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm hàng hóa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại một số hạn chế cố hữu như: về tiếp cận vốn vay, năng lực quản trị, khó khăn trong tiếp cận yếu tố sản xuất đầu vào, khó khăn trong tiếp cận chính sách,...

Tại Hội thảo, người tham dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi và được các diễn giả phúc đáp đầy đủ, cặn kẽ những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm. Qua đoa làm rõ thực chất vai trò của DNNVV trong nền kinh tế đất nước, xác định rõ vai trò trọng tâm từ đó xác định mục đích, biện pháp hỗ trợ; Làm rõ tính hiệu quả của những nội dung, phương thức, công cụ hỗ trợ DNNVV hiện nay; nhận diện rõ cơ hội thách thức cho quá trình phát triển DNNVV ở Việt Nam trong thời gian tới trong bối cnhr biến động nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới.

Qua Hội thảo, Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều Hội thảo về các vấn đề kinh tế, cũng như hướng tới nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai kết hợp đào tạo góp phần phát triển lĩnh vực khoa học các sản phẩm Việt Nam tiến tới ngang tầm thế giới.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh