Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức Hội thảo "Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0"

11/03/2021

Vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã tổ chức thành công buổi Hội thảo "Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu háo và Cách mạng công nghiệp 4.0" với sự quan tâm tham dự của 27 Thầy Cô, các học viên và doanh nghiệp. 

Mở đầu hội thảo, GS.TS Võ Xuân Vinh và GS.TS Nguyễn Đông Phong thay mặt Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã đến tham dự hội thảo khoa học "Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu háo và Cách mạng công nghiệp 4.0".

Ba diễn giả đã trình bày từng nội dung của hội thảo theo 3 chủ đề:

1. Diễn giả: ThS. Mai Xuân Đức trình bày về Chủ đề 1: "Một số vấn đề về toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0".

2. Diễn giả: ThS. Nguyễn Phan Trúc Phương trình bày về Chủ đề 2: "Việt Nam sau 35 năm đổi mới và một số thách thức của Việt Nam hiện nay".

3. Diễn giả: GS.TS Võ Xuân Vinh trình bày về Chủ đề 3: "Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu háo và Cách mạng công nghiệp 4.0".

Nội dung hội thảo nhận định rằng: "Phát triển bền vững" từ lâu đã trở thành mục tiêu phổ quát của các quốc gia trên thế giới. Sự phát triển bền vững của một quốc gia phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực bảo vệ và quản trị các vấn đề về môi trường trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Môi trường là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững, vừa với tư cách là không gian chứa đựng sự phát triển kinh tế, vừa với tư cách là nguồn lực đầu vào của quá trình phát triển đó. Phát triển bền vững của một quốc gia phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực bảo vệ và quản lý các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại một số hạn chế cố hữu như: về tiếp cận vốn vay, năng lực quản trị, khó khăn trong tiếp cận yếu tố sản xuất đầu vào, khó khăn trong tiếp cận chính sách,...

Hội thảo đã nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như ý kiến trao đổi sôi nổi của các đại biểu, các nhà quản lý và đều ghi nhận rằng những tham luận và ý kiến luận bàn tại hội thảo cho thấy việc thiết kế, lồng ghép và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững là vô cùng cần thiết, qua đó góp phần thực hiện nhất quán giữa chủ trương và hành động hướng tới sự phát triển bền vững vì con người.

Qua Hội thảo, Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều Hội thảo về các vấn đề kinh tế, cũng như hướng tới nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai kết hợp đào tạo góp phần phát triển lĩnh vực khoa học các sản phẩm Việt Nam tiến tới ngang tầm thế giới.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh