Viện Nghiên cứu Kinh doanh và Viện Friedrich Naumann Foundation trao đổi cơ hội hợp tác

14/04/2022

Friedrich Naumann Foundation là một tổ chức của Đức hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy các giá trị tự do, nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường tại Đức và trên thế giới. Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Quốc gia của Viện Friedrich Naumann Foundation đã bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi định hướng hợp tác với Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Giáo sư Andreas Stoffers đánh giá Viện Nghiên cứu kinh doanh là một đơn vị nghiên cứu uy tín và rất hy vọng cuộc đối thoại này sẽ là tiền đề cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai viện.

Viện trưởng Võ Xuân Vinh (thứ nhất từ trái sang) đang chia sẻ ý tưởng nghiên cứu cùng các đại diện của Friedrich Naumann Foundation

Viện trưởng Võ Xuân Vinh (thứ nhất từ trái sang) đang chia sẻ ý tưởng nghiên cứu cùng các đại diện của Friedrich Naumann Foundation

Đáp lại tình cảm từ Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation Việt Nam, Viện trưởng Võ Xuân Vinh cho rằng đây là cơ hội tốt để hai bên cùng hợp tác nghiên cứu chuyên sâu. Qua đó, những đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần đóng góp cho phát triển kinh tế và kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai viện nghiên cứu cũng cùng nhau trao đổi, chia sẻ những ý tưởng nghiên cứu, trình bày những thế mạnh và sự quan tâm mà hai bên sẽ tập trung thực hiện trong các đề tài nghiên cứu chung. Đồng thời, hai viện nhấn mạnh đặc biệt coi trọng mối quan hệ liên quan đến phát triển khoa học và giáo dục.

Cuộc gặp mặt giữa Viện Nghiên cứu Kinh doanh và Viện Friedrich Naumann Foundation diễn ra tốt đẹp. Đây là cơ hội không chỉ giúp Viện Nghiên cứu Kinh doanh ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong nghiên cứu quốc tế mà còn là nền tảng xây dựng cho mối quan hệ hợp tác được triển khai giữa Viện Friedrich Naumann Foundation và Viện Nghiên cứu Kinh phát triển lên một dấu mốc mới.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh