Các đối tác của Viện Nghiên cứu Kinh Doanh

21/05/2018

Các hiệp hội quốc tế

Viện NCKD là thành viên của các hiệp hội học thuật quốc tế, cụ thể:

Hiệp hội Tài chính châu Á.

Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á.

Ủy ban Nghiên cứu Tài chính Châu Á.

Các trường Đại học có uy tín trên thế giới

Đại học Chengchi Đài Loan

Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh

Đại học Leicester, Vương Quốc Anh

Research Centres Networking Group

Viện NCKD là đơn vị thuộc trường triển khai thực hiện MoU với Research Centres Networking Group gồm các thành viên:

1. Economic Growth Centre of Nanyang Technological University, Singapore

2. Graduate School of Economics of Kobe University, Japan

3. Asian Development Bank Institute, Japan of Asian Development Bank

4. Asian Growth Research Institute, Japan

5. School of Economics of Hiroshima University, Japan

6. Arndt Corden Department of Economics of Australia National University, Australia

7. University of Economics Ho Chi Minh, Vietnam

8. Graduate School of International Studies of Korea University, Korea

9. Centre for New Structural Economics of Peking University, China

10. Centre for Research of Private Economy of Zhejiang University, China

Các giáo sư hàng đầu ở các trường đại học trên thế giới

Đội ngũ cộng tác viên tại Viện NCKD là Giáo sư hàng đầu với nhiều công bố quốc tế, có kinh nghiệm công bố quốc tế. Nhiều thầy cô là tổng biên tập các tạp chí khoa học quốc tế.

Các cộng tác viên tham gia nghiên cứu tại Viện

Viện Nghiên cứu Kinh doanh có đội ngũ cộng tác viên là các thầy cô tổng biên tập các tạp chí khoa học hàng đầu và các giáo sư từ các trường đại học hàng đầu. Đồng thời, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu tại Viện NCKD là những người có uy tín khoa học, có nhiệt huyết, có đam mê và quan trọng họ là những người sẵn sàng chia sẻ phối hợp và hợp tác trong nghiên cứu.

 

LIÊN HỆ HỢP TÁC

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email ibr@ueh.edu.vn để trao đổi thảo luận về một phương thức hợp tác phù hợp.

Chúng tôi sẵn lòng đồng hành cùng các nhà khoa học trên các phương thức sau.

1. Tham gia các dự án mà chúng tôi đang thực hiện.

2. Phối hợp để cùng xin tài trợ và triển khai nghiên cứu các đề tài, các chủ đề mà các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh đang ấp ủ.

 

          Muốn đi nhanh đi một mình. Muốn đi xa, thì đi cùng nhau