Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu

04/04/2018

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) phấn đấu trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong nước về kinh tế, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Sứ mạng

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) góp phần thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyển giao và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiến, phù hợp với tình hình kinh tế - tài chính trong nước góp phần phát triển kinh doanh và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mục tiêu

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) được thành lập với các mục tiêu tổng quát là tham mưu và tổ chức, triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học hàn lâm; hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước; tư vấn, kiến nghị phát triển kinh doanh và doanh nghiệp