Hiệu trưởng UEH chủ trì phiên khai mạc Hội thảo thường niên lần thứ 14 của Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á (AsLEA) tại Singapore

9/12/2018 12:00:00 AM

Hiệu trưởng UEH chủ trì phiên khai mạc Hội thảo thường niên lần thứ 14 của Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á (AsLEA) tại Singapore

Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á là một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập vào năm 2005. Chủ tịch của AsLEA là GS. Euston Quah thuộc Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore. Sau khi thành lập, Hiệp hội đã tổ chức hội thảo AsLEA lần đầu tiên tại Trường Đại học Quốc gia Seoul và tiếp tục duy trì hàng năm tại các nước châu Á. Tạp chí khoa học của AsLEA được công bố từ năm 2010 mang tên “Asian Journal of Law and Economics”.

Hội nghị của Hiệp hội Luật và Kinh tế Châu Á (AsLEA) thường niên lần thứ 14 được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2018 tại Học viện Luật Singapore. Nhận lời mời từ Ban tổ chức Hội thảo, Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) gồm GS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng và PGS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh đã tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa; góp phần giúp UEH nâng cao vị thế, uy tín khoa học và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

http://ueh.edu.vn/news.aspx?id=3072&tl=hieu-truong-ueh-chu-tri-phien-khai-mac-hoi-thao-thuong-nien-lan-thu-14-cua-hiep-hoi-kinh-te-luat-chau-a-aslea-tai-singapore

Một số hình ảnh của Đoàn công tác Trường Đại học Kinh Tế TPHCM tại hội thảo: