Cơ hội công bố trên Số đặc biệt của tạp chí Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies

12/08/2021

Ban Tổ chức Hội thảo ICBF trân trọng vui mừng thông báo thêm một cơ hội xuất bản nữa cho các nghiên cứu tham gia Hội thảo ICBF 2021: Các nghiên cứu được chấp nhận và được trình bày tại ICBF 2021 cũng sẽ được xem xét để xuất bản trong Số đặc biệt: “FDI [Divestment] Inflows and Outflows in Developing Economies”, thuộc tạp chí Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies - một tạp chí quốc tế xếp hạng ISI – ESCI,  Scopus Q1. Xem thông tin chi tiết [tại đây].

Giáo sư Badar Alam Iqbal - Guest Editor của Số đặc biệt này sẽ là Session Chair tại Hội thảo ICBF 2021 trong một phiên với chủ đề liên quan đến FDI, các báo cáo của tác giả nộp về Hội thảo liên quan đến chủ đề này sẽ được xét duyệt và báo cáo tại phiên này.

NỘP BÀI THAM DỰ HỘI THẢO ICBF 2021 THEO LINK BÊN DƯỚI:

 https://icbf2021.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Quý tác giả vui lòng tham khảo các mốc thời gian quan trọng của ICBF 2021 như sau:

  • 30/8/2021: Hạn nộp hồ sơ.
  • 10/9/2021: Đăng ký và thanh toán phí tham dự hội thảo.
  • 27-28/9/2021: Ngày diễn ra hội thảo.

Sự quan tâm và đóng góp quý báu của quý tác giả là góp phần vào sự thành công cho ICBF 2021.

Trân trọng cảm ơn.