Cơ hội công bố trên số đặc biệt của tạp chí Resources Policy Journal

25/08/2021

Ban Tổ chức Hội thảo ICBF 2021 trân trọng vui mừng thông báo thêm một cơ hội xuất bản trên số đặc biệt của tạp chí ISI cho các nghiên cứu tham gia hội thảo như sau:

Các nghiên cứu được chấp nhận và được trình bày tại ICBF 2021 cũng sẽ được xem xét để xuất bản trong Special Issue on Volatility of Natural Resources Commodity Prices and Economic Performance in the Post Covid-19 Era: Implications for Promoting Green Sector thuộc tạp chí Resources Policy Journal - một tạp chí quốc tế xếp hạng ISI – SSCI Q1. Xem thông tin chi tiết [tại đây].

Tại Hội thảo ICBF 2021 sẽ có một phiên thảo luận riêng về chủ đề nói trên để các tác giả có cơ hội gặp mặt và trao đổi trực tiếp với các Guest Editor: Giáo sư Muhammad Shahbaz, Giáo Sư Farhad Taghizadeh-Hesary và Giáo sư Võ Xuân Vinh hiện đang là Guest Editor của Số đặc biệt này. 

BTC Hội thảo ICBF sẽ nhận bản tóm tắt của nghiên cứu liên quan đến chủ đề trước ngày 10/09/2021.

Nộp bài tại link sau: https://icbf2021.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Lưu ý: Tác giả vui lòng chọn Topic “SI - Resources Policy Journal” khi nộp bài trên hệ thống.

Sự quan tâm và đóng góp quý báu của quý tác giả là góp phần vào sự thành công cho ICBF 2021.

Trân trọng cảm ơn.