Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: "Thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam"

14/03/2024

Nối tiếp sự thành công của Hội thảo khoa học: “Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” được tổ chức vào 04/03/2024 tại Thành phố Đà Nẵng, Viện nghiên cứu Kinh Doanh - Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Hội thảo “Thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam ” tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở A – Hội trường A.205 – 59C Nguyễn Đình Chiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM vào lúc 8g00 ngày 29 tháng 03 năm 2024.

 

Hội thảo tập trung đánh giá các thành tựu phát triển kinh tế số tại Việt nam trong thời gian qua; Trao đổi và đánh giá một số hạn chế và nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế số mà Việt Nam đang đối diện. Trong bối cảnh mà nền kinh tế số đang trở thành một yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống ở nhiều quốc gia trên thế giới như hiện nay, Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó khi đẩy mạnh thực hiện chặt chẽ đường lối, quy định về thể chế, pháp lý của Đảng và Nhà nước để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng và hiệu quả. 

Hội thảo được xem là sự kiện học thuật quan trọng và cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai quan tâm đến xu hướng kinh tế số và tương lai phát triển của Việt Nam. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và những nhà nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực, hội thảo hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội học hỏi, thảo luận sâu sắc góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phải triển vượt bậc của nền kinh tế số trong nước.

Tin bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh