Viện trưởng Viện NCKD tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

17/08/2022

Ngày 28/7/2022, GS. TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, đã đại diện cho trường Đại học Kinh tế TP HCM tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

 

 

Hội thảo đã tập hợp, tuyển chọn được hơn 70 báo cáo tham luận, ý kiến có chất lượng, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc của hơn 200 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, từ các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia… Hội thảo cũng nhận được các tham luận từ các chuyên gia quốc tế đến từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam.

Đây là hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp nhận, tiếp thu những ý kiến, tham luận cả về lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII do Bộ Chính trị giao cho Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng.

Hoạt động tham gia hội thảo lần này là minh chứng cho thấy rằng hoạt động nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh không chỉ giới hạn ở những nghiên cứu mang tính hàn lâm, mà Viện còn đang từng bước mở rộng và phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Viện có thể kể đến như tư vấn, tham mưu giải pháp chính sách kinh tế, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - kinh doanh phục vụ cho việc thiết lập chính sách cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tư vấn, nghiên cứu mô hình tổ chức các hoạt động, đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm tái cấu trúc lại mô hình hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân tại các tỉnh và thành phố.

Sắp tới ngày 5/8/2022, GS.TS. Võ Xuân Vinh sẽ tiếp tục tham dự Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp  với Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh