Hội thảo RAJAGIRI về Kinh tế và Tài chính

05/08/2020

                 

I. GIỚI THIỆU

 • Trường Kinh Doanh Rajagiri (RBS) liên kết với Hiệp hội Kinh tế lượng Ấn Độ (TIES) và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế Rajagiri về Kinh tế và Tài chính (RCEF 2020) lần thứ hai vào ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2020, Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH được giao trọng trách đại diện cho UEH phối hợp cùng tổ chức Hội thảo. Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, Hội thảo lần này sẽ được tổ chức hầu như thông qua hình thức online. Các học giả, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và người tham dự được mời nộp các bài nghiên cứu đầy đủ trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.
 • Hội thảo là diễn đàn học thuật chuyên sâu cho các học giả trong nước có cơ hội giao lưu, học hỏi đồng thời cũng là cơ hội cho các học giả có công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín, nâng cao chất lượng nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam.

II. CƠ HỘI CÔNG BỐ

     Những bài báo trình bày trong Hội thảo sẽ được xem xét để xuất bản trong số đặc biệt của các tạp chí sau:

 • Resources Policy (Special Issue on Economic, social and environmental impacts of shale gas production)
 • Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy (Special Issue on The Oil prices-Macroeconomy-Energy-Environment Nexus in the Era of Globalization)
 • Annals of Operations Research (Special issue on Financial Modelling and Risk Management of Energy and Environmental Instruments and Derivatives)
 • Economic Research Guardian (Special Issue for RCEF 2020)

III. DIỄN GIẢ CHÍNH

 • Tiến sĩ Gary A. Campbell là Giáo sư Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên và Giám đốc của chương trình thạc sĩ Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên Ứng dụng ởTrường Cao đẳng Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Michigan.
 • Giáo sư Gray nhận bằng Tiến sĩ về Kinh tế Khoáng sản từ Đại học Bang Pennsylvania, bằng Thạc sĩ về Kinh tế của Đại học Bang Lowa và bằng cử nhân ngành Kinh tế của Đại học Missouri Rolla (Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri).
 • Hiện Giáo sư Gray là đồng biên tập của tạp chí “Resources Policy” và có kinh nghiệm học thuật dày dặn ở Trung Quốc, Ethiopia, Mông Cổ và Nam Phi. Thị trường kim loại, chính sách khoáng sản và mối quan hệ cộng đồng khai thác mỏ là những lĩnh vực ông quan tâm nghiên cứu.

IV. NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO

1. Economics

 • Applied Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Monetary Economics
 • International Economics and International Trade
 • Economic Development, Innovation and Technological Change
 • Labour and Migration
 • Agricultural and Natural Resource Economics
 • Environmental and Ecological Economics

2. Finance

 • Capital Markets
 • Corporate Finance
 • Asset pricing
 • Corporate Governance, Ethics, Social Responsibility and Sustainability
 • Financial Innovations, Fintech, Blockchain and Cryptocurrencies
 • Financial Analytics
 • International Finance, Systemic Risks and Financial Crisis
 • Investor Rationality and Behavioral Finance
 • Financial Literacy and Financial Inclusion
 • Market Microstructure and Electronic Trading
 • Risk Management in Finance
 • Banking, Insurance and Financial Services
 • IFRS
 • Green, Forensic and Fair Value Accounting

V. NỘP BÀI THAM DỰ

1. Nguyên tắc nộp bài

 • Bản thảo sẽ được gửi dưới dạng một tệp duy nhất, tốt nhất là ở định dạng PDF.
 • Kích thước phông chữ cho nội dung văn bản phải là 12 và font Times New Roman.
 • Nội dung gửi phải chứa tiêu đề, từ khóa và mã phân loại JEL. Vui lòng đặt tên bản thảo là “Họ và tên” của tác giả gửi.

2. Mốc thời gian quan trọng

 • Hạn nộp bài: 16/10/2020
 • Ngày thông báo kết quả: 30/10/2020
 • Ngày diễn ra hội thảo: 05,06/11/2020

VI. LIÊN HỆ: