Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

12/04/2024

   Ngày 10/04/2024, Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An diễn ra thành công tốt đẹp tại Nghệ An.

   Tham gia Lễ ký kết có GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện NCKD - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các đơn vị, chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế đến từ nhiều trường đại học, học viện và các tổ chức trong nước.

GS.TS.Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện NCKD và TS. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác

   Viện nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thống nhất hợp tác nhằm mở rộng cơ hội phát triển hơn nữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác bao gồm trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên, cán bộ hành chính và sinh viên đại học; Trao đổi thông tin học thuật, tài liệu và ấn phẩm (bao gồm báo cáo nghiên cứu, tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác); Phối hợp nghiên cứu, hội thảo khoa học, hoạt động học thuật; và các hoạt động trao đổi khác.mà cả hai trường Đại học đồng ý.

   Lễ ký kết hợp tác mở ra cơ hội lớn để cả hai bên cùng nhau tạo ra những giá trị mới, đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Việc hợp tác không chỉ giới hạn ở việc chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm mà còn mở ra những cơ hội mới cho giảng viên và sinh viên thông qua các chương trình trao đổi, thực tập và dự án nghiên cứu chung, giúp họ tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới nhất. Bên cạnh đó, lễ ký kết là sự cam kết mạnh mẽ của cả hai đơn vị trong việc đầu tư cho tương lai của giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của hai trường trên trường quốc tế mà còn khẳng định vai trò của giáo dục đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.

   Trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa Viện nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hứa hẹn sẽ mang lại những thành tựu đáng kể, từ việc mở rộng các chương trình học đến việc triển khai các dự án nghiên cứu có ảnh hưởng lớn, đồng thời xây dựng một mạng lưới học thuật mạnh mẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp giáo dục và phát triển.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh.