Nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kinh doanh bảo vệ thành công nghiệm thu đề tài: “Phát triển mô hình du lịch MICE thành phố Cần Thơ” tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

20/12/2023

Chiều ngày 14/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã bảo vệ thành công đề tài: “Phát triển mô hình du lịch MICE thành phố Cần Thơ”. Đây là một thành tựu quan trọng của Viện Nghiên cứu Kinh doanh và ban chủ nhiệm đề tài trong việc góp phần phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.

Nhóm nghiên cứu Viện Nghiên Cứu Kinh doanh trình bày báo cáo đề tài

Buổi nghiệm thu đề tài diễn ra nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng và đưa ra giải pháp thực tiễn để khai thác loại hình du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) tại thành phố Cần Thơ. Thông qua việc đánh giá thực trạng hiện tại và năng lực tổ chức loại hình du lịch MICE của thành phố Cần Thơ, nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện mô hình thực thi đồng thời thực hiện thí điểm để từ đó đưa ra được giải pháp cụ thể cho việc tổ chức loại hình du lịch này tại Cần Thơ.

Kết quả nghiệm thu đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhóm nghiên cứu đã bám sát đề cương, đề xuất mô hình phát triển du lịch MICE phù hợp với thực tiễn. Những góp ý của hội đồng nghiệm thu giúp cho nhóm nghiên cứu có định hướng để có thể hoàn thiện hơn và có nhiều ý nghĩa khi vận hành trong thực tế.

Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm với hội đồng nghiệm thu đề tài

Thành công của đề tài sẽ góp phần phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng. Đồng thời, sự thành công này giúp nâng cao uy tín, khả năng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Với định hướng phát triển thành một đại học đa ngành và bền vững, UEH luôn đề cao việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, cũng như tham gia các hoạt động phát triển bền vững. Với vai trò là Viện Nghiên cứu xuất sắc UEH giai đoạn 2020-2025, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã và đang tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài về phát triển bền vững để gắn kết với các học giả hàng đầu trong khu vực cũng như không ngừng đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, học thuật của các tổ chức chuyên ngành, các trường đại học, các hiệp hội khoa học kinh tế trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín học thuật của UEH.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh