Nhóm Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự hội thảo tham vấn: “Xây dựng và phát triển hệ thống hậu cần ngược cho chuỗi bán lẻ”

21/12/2023

Sáng ngày 08/12/2023, tại Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham gia trình bày tham luận: “Đánh giá khả năng ứng dụng hậu cần ngược của các doanh nghiệp bán lẻ”. 

post img

Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm tại buổi hội thảo

Hội thảo tham vấn là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển hệ thống hậu cần ngược cho chuỗi bán lẻ” thuộc Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương. Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả sơ bộ cũng như tham vấn ý kiến từ các cơ quan, chuyên gia, doanh nghiệp về việc thực thi hậu cần ngược tại các chuỗi bán lẻ hiện nay.

Tại buổi hội thảo, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã trình bày tham luận: “Đánh giá khả năng ứng dụng hậu cần ngược của các doanh nghiệp bán lẻ”. Nội dung trình bày về ý kiến, đánh giá của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực logistics về năng lực và khả năng thực thi hậu cần ngược của chuỗi bán lẻ hiện nay thông qua các tiêu chí được nhóm nghiên cứu xây dựng.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh trình bày tham luận: “Đánh giá năng lực và khả năng ứng dụng của hậu cần ngược trong vận hành chuỗi bán lẻ

Buổi hội thảo thành công tốt đẹp và mang lại nhiều giá trị cho nghiên cứu về hệ thống hậu cần ngược cho chuỗi bán lẻ. Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm cho các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực logistic.

Với vai trò là Viện Nghiên cứu xuất sắc UEH giai đoạn 2020-2025, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã và đang tích cực tham dự các Hội thảo trong và ngoài nước để gắn kết với các học giả hàng đầu trong khu vực cũng như không ngừng đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, học thuật của các tổ chức chuyên ngành, các trường đại học, các hiệp hội khoa học kinh tế trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín học thuật của UEH.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh