UEH – Viện Nghiên cứu Kinh doanh đón tiếp và làm việc với Đại học Murdoch, Singapore mở ra cơ hội hợp tác chương trình đồng đào tạo các khoá đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao

04/08/2023

Chiều ngày 03/08/2023, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH đã tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Murdoch, Singapore (chi nhánh đại điện của Đại học Murdoch, Australia tại Singapore) về hợp tác chương trình đồng đào tạo các khoá đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao.

 

Đại diện Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH tiếp đoàn Đại học Murdoch, có GS.TS Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Về phía Đại học Murdoch, Singapore có Ms. Callie Chen .Về phía Acumen, đơn vị kết nối và quản lý dự án tại Việt Nam, có Ms. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Tại buổi gặp mặt, GS. TS. Võ Xuân Vinh bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đại diện của Đại học Murdoch và giới thiệu các hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH. Ms. Callie Chen cũng giới thiệu về Đại học Murdoch, về các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.