Các công trình khoa học đã thực hiện

15/03/2023

Viện nghiên cứu kinh doanh là một trong những đơn vị có các đào tạo chương trình liên kết và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Các đối tác hợp tác của Viện bao gồm nhiều đại học lớn như (NTU Singapore), Đại học Lincoln, Hiệp hội Tài chính châu Á, Hiệp hội Kinh tế Luật châu Á, Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Tài chính châu Á, Hiệp hội Kinh tế châu Á Asia Economic Panel. Ngoài ra, viện cũng hợp tác với những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và sự kết nối toàn diện với nhiều nhà khoa học có nhiều công bố trên nhiều tạp chí lớn uy tín trên thế giới.

Bên cạnh việc phát triển các chương trình liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới thì Viện còn là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng khoa học trong nhiều năm.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo và nghiên cứu, Viện nghiên cứu kinh doanh mong muón trở thành một địa chỉ tin cậy cho những người mong muốn học tập, nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Qua thời gian, viện đã có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín xếp hạng cao theo chuẩn ISI/Scopus, ABDC, ….

Ngoài ra, Viện còn là đơn vị thực hiện nhiều đề tài trong điểm cấp Nhà nước, cấp Tỉnh/Thành phố, cụ thể: 

- Đề tài cấp nhà nước về Phát triển Kinh tế số Thuộc chương trình KX04, 2021-2025.