Các công trình khoa học đã công bố

15/03/2023

Viện nghiên cứu kinh doanh là một trong nhưng đơn vị hàng đầu về đào tạo chương trình liên kết và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế. Với những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và sự kết nối toàn diện với nhiều nhà khoa học, phản biện, biên tập của nhiều tạp chí lớn uy tín trên thế giới.

Bên cạnh việc phát triển các chương trình liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới thì Viện còn là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu về kinh tế. Viện đã có nhiều nghiên cứu công bố quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng khoa học trong nhiều năm.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo và nghiên cứu, Viện nghiên cứu kinh doanh đã trở thành một địa chỉ hàng đầu cho những người mong muốn học tập, nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Các công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín xếp hạng cao theo chuẩn ISI/Scopus, ABDC, ….