Viện NCKD UEH tham gia biên tập số đặc biệt cho tạp chí Asian Journal of Law and Economics - Nhà xuất bản De Gruyter

12/09/2018

Tham gia vào hội đồng biên tập về phía UEH có GS. TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng và PGS. TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Với chủ đề của số đặc biệt: Việt Nam và các quốc gia Châu Á trong tiến trình toàn cầu hóa.

Trong phần giới thiệu của số đặc biệt, hai thành viên khách mời của hội đồng biên tập đã nêu ra sự kết nối giữa khu vực Châu Á với các khu vực khác và vai trò ngày một quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên khu vực này dễ bị những cú sốc từ tiến trình toàn cầu hóa. Thách thức này cần được nghiên cứu sâu hơn và số đặc biệt này nhằm đưa ra những nghiên cứu thực tiễn nhằm đề xuất ra phương án giải quyết thách thức này.

Thông tin về số đặc biệt truy cập và nội dung phần giới thiệu: Tại đây

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh