Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

22/03/2024

00000Quản lý nguồn nhân lực xanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy và đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững của Doanh nghiệp và nền kinh tế. Với mục đích chia sẻ các nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực xanh, tạo cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học; viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp. Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”cùng các đơn vị Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

 


0000Nguồn nhân lực đang là một đề tài nóng hổi trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Quan tâm và đầu tư phát triển nguồn nhân lực đón đầu xu hướng “Kinh tế xanh” là mục tiêu hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam đang từng bước nỗ lực để nâng cao năng lực làm việc và sự hài lòng của đội ngũ nhân công lao động, cạnh tranh với nguồn lực lao động của các quốc gia đang phát triển khác. Nguồn nhân lực không chỉ là nhân tố quan trọng mà còn là động lực hàng đầu thúc đẩy sự phát triển toàn diện của một tổ chức, một cộng đồng và một quốc gia. Nhận thức được vai trò quan trọng này, việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực không chỉ đảm bảo sự thành công ngày hôm nay mà còn xác định tương lai bền vững của mọi tổ chức và cộng đồng.

00000- Hội thảo quốc gia sẽ được tổ chức vào: Ngày 10 tháng 04 năm 2024.

00000- Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 – Đường Lý Tự Trọng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

00000Hội thảo xoay quanh các chủ đề về Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục; Phát triển chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng xanh; Nguồn nhân lực trong nền kinh tế số nhằm đáp ứng phát triển bền vững; Chuyển dịch xanh… Đây đều là những chủ đề nóng hổi, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp. Bằng việc xây dựng một lực lượng lao động đa dạng, đào tạo và phát triển kỹ năng, tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự tự chủ và tự phát triển, cùng với việc đánh giá và phản hồi liên tục, chúng ta có thể định hình một tương lai mà nguồn nhân lực là động lực hàng đầu cho sự phát triển bền vững và thành công.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh.