Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên - International Conference Business and Finance

05/04/2021

1. GIỚI THIỆU

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật với chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam và Quốc tế nói chung. Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giao chủ trì Hội thảo Quốc tế “International Conference on Business and Finance" viết tắt là ICBF, được diễn ra thường niên tại cơ sở B Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thảo bao trùm các lĩnh vực kinh tế đa dạng và là diễn đàn cho các học giả trong và ngoài nước trình bày các nghiên cứu mới, kết nối và chia sẻ các ý tưởng nghiên cứu về những vấn đề đương đại trong các lĩnh vực được quan tâm như: Kinh tế, Tài chính, kinh doanh, kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Luật kinh doanh,...

2. CƠ HỘI CÔNG BỐ

Hội thảo Quốc tế “International Conference on Business and Finance" viết tắt là ICBF được sự liên kết đồng hành và bảo trợ công bố của các tạp chí ISI/Scopus uy tín như:

  • Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus;

  • Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI;

  • International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) –Scopus;

  • The Singapore Economic Review (World Scientific) –SSCI;

  • Journal for Global Business Advancement (Inderscience Enterprises Ltd.) – Scopus;

  • Book Series “Vietnam and the Global Economy” (World Scientific, Singapore).

3. NHÀ TÀI TRỢ

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  • Viện Đào tạo Quốc tế ISB
  • Viện Nghiên cứu Kinh doanh
  • Trung tâm Pháp - Việt đào tạo quản lý (CFVG)

- Đại học Leicester, UK

- Đại học Lincoln, UK

The Economic Research Institute, Chung-Ang University, Korea

4. HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 

- ICBF 2019

- ICBF 2020

- ICBF 2021