Viện Nghiên cứu Kinh doanh chúc mừng Nghiên Cứu Sinh (NCS) Võ Thị Thức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường

09/08/2023

Nghiên Cứu Sinh tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường 

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của các CBHD cùng với sự nỗ lực và làm việc nghiêm túc, NCS Võ Thị Thức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài “Ownership Structure, Accounting Conservatism and Firm Performance:  Evidence from Vietnam” vào ngày 30/06/2023 tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh). Đây là một trong những Nghiên cứu sinh vừa tham gia nghiên cứu tại Viện, vừa thực hiện luận án tiến sỹ tại UEH bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Tham gia nghiên cứu tại viện, NCS Võ Thị Thức vừa thực hiện nghiên cứu và sử dụng nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn gồm: GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, UEH và GS. Jonathan A. Batten - Giáo sư trường RMIT, Australia, Thành viên hội đồng khoa học của UEH.

Được sự định hướng và hướng dẫn của các giáo sư hướng dẫn, NCS đã chọn và hoàn thành đề tài nghiên cứu của luận án là Ownership Structure, Accounting Conservatism and Firm Performance:  Evidence from Vietnam. Kết quả nghiên cứu từ luận án được công bố ở các tạp chí khoa học và hội thảo có uy tín, trong đó có bài báo được công bố ở tạp chí xếp hạng A, thuộc nhóm Q1 của Web of Science.

 

Viện Nghiên cứu Kinh doanh chúc mừng NCS Võ Thị Thức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

 

 

Tin bài: VNCKD