Viện Nghiên cứu Kinh doanh được công nhận là đơn vị đóng gớp lớn cho Hội thảo quốc tế Asian Finance Association (AsianFA) Annual Conference

25/04/2022

Viện nghiên cứu Kinh doanh vừa qua đã được công nhận là một trong những đơn vị đóng góp lớn cho Hội thảo quốc tế Asian Finance Association Annual Conference lần thứ 31. Với vai trò là đại diện cho Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã đóng góp lớn cho sự thành công của Hội thảo AsianFA Annual Conference trong năm 2019. Đây sẽ là động lực lớn lao để Viện nghiên cứu Kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đào tạo, tổ chức các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia và các chuỗi seminar kinh tế và kinh doanh, đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho nghiên cứu khoa học trong nước cũng như quốc tế.

Chứng nhận của Hiệp hội Tài chính Châu Á

Hiệp hội Tài chính Châu Á (Asian Finance Association) là tổ chức kế thừa của Hiệp hội Tài chính Châu Á – Thái Bình Dương (APFA) và Hiệp hội Quản lý Tài chính lưu vực Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của Hiệp hội là thúc đẩy các hoạt động học thuật, bao gồm nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài chính ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã lần đầu tiên đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội thảo Tài chính Châu Á thường niên lần thứ 31, góp phần khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh