Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự Hội thảo Khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu Và Triển vọng”

27/04/2022

Vào ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2022, GS. TS Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh và PGS. TS Trần Đăng Khoa - Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh của Viện Nghiên cứu Kinh doanh cùng các thành viên của Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã tham dự hội thảo khoa học "Tiếp nối truyển thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng". Hội thảo được tổ chức nhằm tổng hợp những thành tựu phát triển mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 25 năm qua, từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm và hướng đi mới cho tỉnh trong thời gian tới.

 GS. TS Võ Xuân Vinh và PGS. TS Trần Đăng Khoa tại hội thảo

GS. TS Võ Xuân Vinh và PGS. TS Trần Đăng Khoa tại hội thảo

Trình bày tham luận “Động lực tăng trưởng mới của Bình Dương giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050”, nhóm nghiên cứu đề xuất tỉnh Bình Dương tập trung phát triển mô hình đô thị thông minh với ba trụ cột là chính quyền, con người và công nghệ. Về phát triển doanh nghiệp, tỉnh cần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số mô hình kinh doanh và chuyển đổi số năng lực quản trị.

PGS. TS. Trần Đăng Khoa trình bày tham luận tại hội thảo

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tham gia trao đổi và phát biểu ý kiến đóng góp tại hội thảo, cụ thể GS. TS. Võ Xuân Vinh cho rằng bước vào ngưỡng cửa của cuộc CMCN 4.0, tỉnh Bình Dương cần khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy nhanh việc chuyển đổi số. Tiến trình này đang có nhiều thuận lợi do Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số để chuyển đổi song hành cùng các doanh nghiệp. 

GS. TS. Võ Xuân Vinh phát biểu ý kiến tại hội thảo

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Các trang tin:

https://diendandoanhnghiep.vn/chuyen-doi-so-la-yeu-to-cot-loi-de-binh-duong-phat-trien-ben-vung-221524.html

https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2022/04/373-chuyen-doi-so-la-yeu-to-cot-loi-de-binh-duong-phat-trien-ben-vun