Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự Hội thảo Quốc tế ASIA PACIFIC ECONOMIC INTEGRATION FORUM 2022 (A-PAC EIF 2022)

03/08/2022

Ngày 21 và 22 tháng 07 năm 2022, GS. TS. Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự Hội thảo Quốc tế ASIA PACIFIC ECONOMIC INTEGRATION FORUM 2022 (A-PAC EIF 2022) với chủ đề "Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare”.  Hội thảo được tổ chức bởi Học viện quản lý Maharaja Agrasen (Ấn Độ), Đại học Thammasat (Thái Lan), trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt. Trong buổi Hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH đã tham gia phiên thảo luận Panel Discussion với chủ đề: “Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN and beyond”.

GS. TS. Võ Xuân Vinh tham dự Hội thảo A-PAC EIF 2022

Các bài viết của Hội thảo xoay quanh những vấn đề:

- Kinh doanh và Tài chính (Khởi nghiệp, Logistics, Quản trị, v.v.)

- Mua bán và Đầu tư

- Di chuyển lao động

- Các tác động xã hội và môi trường

- Các vấn đề địa chính trị

- Tổ chức vùng và quốc tế

- Kết nối số

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Link thông tin hội thảo: https://www.econ.tu.ac.th/en/news/detail/278