Workshop - Chuyên Đề về Trí Tuệ Nhân Tạo và Phương Pháp Nghiên Cứu Tài Chính tại TP.HCM

17/06/2024

 

Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VFAI) hân hạnh giới thiệu Workshop với chủ đề "Trí Tuệ Nhân Tạo, Phương Pháp Nghiên Cứu Tài Chính Thực Nghiệm và Cơ Hội Chương Trình Tiến Sĩ Tài Chính" được tổ chức tại Đại học Kinh tế - TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Workshop sẽ bao gồm các chủ đề chính:

  • Phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (DID) và sự phát triển gần đây.
  • Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu kế toán và tài chính:
  • Cơ hội và thách thức.Quy trình ứng tuyển chương trình tiến sĩ tài chính, cấu trúc chương trình, cơ hội tài trợ và triển vọng nghề nghiệp.

Workshop có sự tham gia của các diễn giả và chuyên gia uy tín:

  • GS.TS. Viet Anh Dang, Đại học Manchester (Anh)
  • GS.TS. Helen Lu, Trường Kinh doanh Vlerick (Bỉ)
  • GS.TS. My Nguyen, Đại học RMIT (Úc)
  • GS.TS. Nick (Nhut) Nguyen, Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand)
  • GS.TS. Khoa Phan, Đại học Massachusetts Lowell (Hoa Kỳ)
  • GS.TS. Vinh Xuan Vo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Hội thảo đặc biệt hữu ích cho các nhà nghiên cứu tài chính và những sinh viên có mong muốn theo học tiến sĩ. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng lưới kết nối. Người tham dự vui lòng đăng ký trước khi tham gia. Ưu tiên sẽ được dành cho giảng viên và nhà nghiên cứu từ các đối tác tổ chức của hội nghị VICIF 2024.

Đăng ký tham dự Workshop: Tại đây

Thông tin chi tiết về buổi workshop: Tại đây