Giới thiệu Hội thảo International Conference on Business and Finance - ICBF

16/04/2021

Giới thiệu hội thảo quốc tế ICBF

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật với chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam và quốc tế nói chung, Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giao chủ trì Hội thảo quốc tế “International Conference on Business and Finance" viết tắt là ICBF, được diễn ra thường niên tại cơ sở B Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

 

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, Luật kinh doanh, Luật Kinh tế, v.v