Các nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh

19/12/2018

Viện Nghiên cứu Kinh doanh đang là đơn vị chủ trì và vận hành các chương trình Đạo tạo Tiến sỹ quốc tế như chương trình Tiến sỹ của Đại học Leicester, Đại học Lincoln, và các đối tác như Đại học Công Nghệ NanYang NTU. 

Hiện nay đang có nhiều Nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Nhiều Nghiên cứu sinh có công bố quốc tế ở các tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Các Nghiên cứu sinh được sử dụng nghiên cứu của mình từ các dự án của Viện làm luận án tiến sỹ của mình.

Danh sách các nghiên cứu sinh tham gia chương trình hợp tác quốc tế tại Viện. 

Theo chính sách của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, các Nghiên cứu sinh toàn thời gian được miễn học phí trong quá trình học tại trường. Viện Nghiên cứu Kinh doanh trân trọng kính mời các Nghiên cứu sinh các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tham gia vào nhóm nghiên cứu các đề tài do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì và sử dụng nội dung nghiên cứu, các công bố khoa học tại Viện cho luận án tiến sỹ của mình.

Thuận lợi:

1. Viện NCKD sẽ cử một nhà khoa học đang làm việc tại Viện tham gia hướng dẫn Nghiên cứu sinh thực hiện luận án. Các nhà khoa học đều là thành viên hội đồng biên tập các tạp chí kinh tế hàng đầu và những người có kinh nghiệm công bố và hướng dẫn các Nghiên cứu sinh.

2. Bạn rút ngắn được rất nhiều thời gian mò mẫm tìm kiếm đề tài và được hỗ trợ rút ngắn thời gian nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm và uy tín khoa học của các thầy cô đang làm việc tại Viện.

3. Các thầy cô nghiên cứu tại Viện có thể hỗ trợ về phương pháp nghiên cứu và dữ liệu cho nghiên cứu.

4. Bạn được tạo điều kiện tham dự các hội thảo khoa học quốc tế có uy tín như hội thảo International Conference on Business and Finance, hội thảo thường niên của Viện.

5. Bạn được hưởng thù lao theo kết quả nghiên cứu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 028 38257364

Email: ibr@ueh.edu.vn  

Viện Nghiên cứu Kinh doanh trân trọng chào đón sự hợp tác từ các bạn!

Đội ngũ lãnh đạo và nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự hội thảo quốc tế AsianFA 2019